Strona: Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców / Samorząd Doktorantów PRz

Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

IV Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców

red. Paweł Obal

baner_na_strone_nw.jpg

Samorząd Doktorantów i Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Samorząd Doktorantów i Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zapraszają do udziału w IV Podkarpackiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 r. na kampusie Politechniki Rzeszowskiej. Konferencja jest skierowana do studentów, doktorantów oraz młodych doktorów z całej Polski. Jej celem jest integracja przedstawicieli młodego pokolenia naukowców z różnych środowisk naukowych oraz wskazanie studentom możliwości dalszego rozwoju w pracy naukowej. Dokładny zakres tematyczny znajduje się w zakładce Tematyka Konferencji. Szczególnie zachęcamy absolwentów planujących kontynuację kariery akademickiej. Udział w konferencji oraz publikacje dają większe szanse w procesie rekrutacji do Szkół Doktorskich. 

Terminy:

 • 1 września 2018 r. nadsyłanie zgłoszeń oraz streszczeń
 • 31 września 2018 r. dokonanie płatności za konferencję
 • 10 października 2018 r. nadsyłanie pełnych tekstów publikacji
 • UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15. października 2018 r.

Nadesłane prace będą prezentowane w formie wystąpienia plenarnego lub posteru i zostaną opublikowane w wybranych czasopismach po konferencji. Lista czasopism będzie opublikowana wkrótce.

Opłaty:

 • 300 zł. – udział w konferencji, komplet materiałów konferencyjnych, wyżywienie, udział w imprezach
  towarzyszących m.in. w pierwszym dniu uroczysta kolacja,
 • Opłaty związane z publikacją artykułu w wybranych czasopismach (lista czasopism oraz koszty publikacji będą opublikowane w najbliższym czasie).

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać dopiero po otrzymaniu informacji o akceptacji zgłoszenia na subkonto  konferencji:

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12
PEKAO SA II Oddział w Rzeszowie
29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
W tytule przelewu proszę wpisać: „4 PKMN - nazwisko imię
uczestnika

Zasady zgłoszenia znajdują się w zakładce Zgłoszenia.

Komitet organizacyjny

Przewodniczący: mgr inż. Wojciech Łabuński

Z-cy przewodniczącego: mgr inż. Paweł Obal, Mateusz Wośko, mgr Patryk Kosowski

Sekretarz: mgr inż. Paulina Pietruś

Członkowie: mgr inż. Maria Tychanicz-Kwiecień, mgr inż. Aleksandra Mazur, mgr inż. arch. Anna Prokop, mgr inż.Joanna Woźniak, mgr inż. Maciej Kisiel, mgr inż. Dominik Ożóg, mgr inż. Krzysztof Hus, mgr inż. Joanna Maziarka, mgr inż. Joanna Kujda, mgr inż. Wanda Kokoszka

Kontakt

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
35-959 Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 12
z dopiskiem: Samorząd Doktorantów

Adres e-mail:

pkmn@prz.edu.pl

Publikacje w ramach konferencji

red. Paweł Obal

Budowa i eksploatacja maszyn
1. Przegląd Mechaniczny
2. Open Engineering (j. ang)
3. Zeszyty Naukowe PRz – Mechanika (j. ang)
4. Pomiary Automatyka Robotyka

Chemia
1. Chemical Technology and Biotechnology
2. monografia

Biologia
1. monografia

Biotechnologia
1. Chemical Technology and Biotechnology
2. monografia

Elektrotechnika i informatyka
1. Zeszyty naukowe PRz - Elektrotechnika
2. Pomiary Automatyka Robotyka

Nauki matematyczne i fizyczne
1. Journal of Mathematics and Applications (j. ang)

Inżynieria medyczna
1. monografia

Rolnictwo
1. monografia

Technologia żywności
1. monografia

Budownictwo
1. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Architektura
1. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Ochrona środowiska
1. monografia

Zarządzanie i marketing
1. Modern Management Review (j. ang)

Opłaty za publikację


Publikacje w ramach konferencji są dodatkowo płatne. Opłatę należy uiścić w chwili przyjęcia artykułu do konkretnego czasopisma lub monografii. Informację o przyjęciu i opłacie będą na bieżąco podawane przez organizatorów. Monografię z danej dziedziny zostaną wydane, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba


Opłata za publikację:
· 100 zł – artykuł w monografii
· 100 zł artykuł w czasopiśmie: Zeszyty Naukowe PRz – Mechanika
· 500 zł +VAT – artykuł w czasopiśmie Przegląd Mechaniczny
· 1000 Euro + VAT – artykuł w czasopiśmie Open Engineering
· bezpłatnie
- artykuł w czasopiśmie:
- Zeszyty Naukowe PRz – Elektrotechnika
- Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
- Chemical Technology and Biotechnology
- Modern Management Review
- Pomiary Automatyka Robotyka

Noclegi

red. Paweł Obal

Propozycje noclegów

Uczestnicy dokonują rezerwacji i pokrywają koszty noclegów we własnym zakresie.

1. Hotel Restauracja Twierdza (600 m od Politechniki Rzeszowskiej)

Nocleg ze śniadaniem (cena z rabatem dla uczestników konferencji):

- pokój 1-osobowy 110 zł za dobę

- pokój 2-osobowy 140 zł za dobę

- pokój 3-osobowy 180 zł za dobę

Kontakt:

Podkarpacka 10B
35-082 Rzeszów

Tel. 017 854 06 02

e-mail: biuro@twierdza.rzeszow.pl

2. Hotel Iskra (800 m od Politechniki Rzeszowskiej)

Nocleg ze śniadaniem (cena z rabatem dla uczestników konferencji):

- pokój 1-osobowy 100 zł za dobę

- pokój 2-osobowy 130 zł za dobę

- pokój 3-osobowy 160 zł za dobę

Kontakt:

Dąbrowskiego 75
35-040 Rzeszów

Tel. 017 854 97 40, 0 512 085 836

e-mail: hoteliskra@o2.pl

www.hoteliskra.pl

 

 

Poster naukowy

red. Paweł Obal

Poster naukowy należy przygotować w języku polskim lub angielskim w formacie A1. Poniżej pliki zawierające formatkę, którą można wykorzystać do przygotowania posteru:

Corel: formatka_plakatu_iv_pkmn.cdr

PowerPoint: formatka_plakatu.pptx

JPG: formatka_plakatu.jpg

Harmonogram konferencji

red. Paweł Obal

Dzień I

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej (bud. V), sala V-1

  9.00 - 15.00 - rejestracja uczestników

10.00 - 11.00 - uroczyste otwarcie
11.00 - 11.15 - przerwa kawowa
11.15 - 12.15 - sesja plenarna
12.15 - 12.30 - przerwa kawowa
12.30 - 13.30 - sesja plenarna
13.30 - 15.00 - obiad
15.00 - 16.30 - szkolenie ALE!KRD pt. Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic
20.00 - spotkanie integracyjne w Hotelu Ambasadorskim, Rynek 13,14

Dzień II

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej (bud. V), sala V-1

  9.00 - 10.00 - śniadanie
10.00 - 11.30 - szkolenie pt. Pamięć doskonała, czyli o technikach uczenia się
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - sesja plakatowa
13.15 - 14.30 - obiad
14.30 - 16.45 - szkolenie pt. Rdza i ogień w pracy
16.45 - zakończenie i pożegnanie uczestników

Porządek wystąpień

red. Paweł Obal

I sesja plenarna 15.11.2018, godz. 11.15

 1. Paulina Biedka – Synteza związków wielkocząsteczkowych z wykorzystaniem polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu aktywowanej ultradźwiękami w miniemulsji
 2. Natalia Buszta – Synteza pochodnych 2-aminopropanolu
 3. Marzena Chudyk – Zależność warunków pracy, podczas tarcia i zużycia powierzchni stalowych. Zjawisko frettingu
 4. Piotr Łabuński – Wibroizolacja układu mechanicznego przy wymuszeniu harmonicznym
 5. Anna Prokop – Modelowanie informacji o obiektach historycznych na podstawie chmury punktów

II sesja plenarna 15.11.2018, godz. 12.30

 1. Ewelina Guźla – Analiza wpływu procesu pneumokulowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 2024
 2. Katarzyna Sagan – Intensywność zużycia frettingowego w układzie stal-ceramika w funkcji parametrów pracy
 3. Dorota Szal – Beztlenowe utlenianie metanu w ekosystemach słodkowodnych
 4. Maciej Penar – Analiza wydajności UUID oraz IDENTITY jako atrybutów klastrujących

Sesja plakatowa 16.11.2018, godz. 11.45

 1. Anna Baran-Sadleja – Rozpad odkształconej plastycznie fazy martenzytycznej α'(α") w stopie tytanu Ti-6Al-4V
 2. Rafał Budziński – Modelowanie cięgnowej konstrukcji przekrycia o kształcie paraboloidy hiperbolicznej z efektem pośredniego sprężenia metodą elementów skończonych.
 3. Katarzyna Bulanda – Kompozyty hybrydowe stosowane w technologii szybkiego prototypowania.
 4. Natalia Buszta – Synteza nowych beta-adrenolityków
 5. Dominika Czachor – Uretano-akrylany jako środki sieciujące do niskotemperaturowych lakierów proszkowych
 6. Grzegorz Drupka – Wyzwania związane z planowaniem lotu
 7. Paweł Fudali – Zastosowanie fotogrametrii w projektowaniu inżynierskim
 8. Piotr Hadaj – Modelowanie struktury sieci elektroenergetycznej jako grafu sieci złożonej
 9. Konrad Hus – Metody elektroforetyczne w analizie homogeniczności frakcji białkowych otrzymanych po rozdziałach chromatograficznych.
 10. Krzysztof Hus – Immobilizacja układów mono- i bis-(benz)imidazoliowych na żelu polimerowym i nanoczšstkach
 11. Adam Kalina – Metoda wyznaczania prędkoœci punktów charakterystycznych zęba koła podatnego przekładni falowej
 12. Maciej Kisiel Synteza i właściwości bananokształtnej ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej
 13. Wanda Kokoszka – Określanie parametrów konsystencji gruntów pylastych pochodzenia eolicznego
 14. Joanna Kujda – Analiza poziomu bezpieczeństwa projektowanej ściany murowanej z bloczków z betonu komórkowego
 15. Artur Kurpiel – Dyskusja postaci drgań własnych wsporników stalowego i kompozytowego
 16. Wojciech Łabuński – Oprogramowanie do sterowania i monitorowania pracy robota kolaboracyjnego
 17. Aleksandra Mazur – Analiza LCC pionowego wymiennika ciepła DWHR w budynku jednorodzinnym
 18. Marek Nowak – Realizacja regulatora proporcjonalno-rezonansowego w układzie FPGA
 19. Marek Nowak – Regulator proporcjonalno-rezonansowy w układzie 3-f
 20. Paweł Obal – Sterowanie adaptacyjne ruchem trójkołowego mobilnego robota transportowego
 21. Dominik Ożóg – Model dynamiki przegubu Kardana sterowanego wewnętrznymi cięgnami
 22. Maria Pietras PORAVER® ultralekkie kruszywo-przełom w recyklingu szkła
 23. Paulina Pietruś – Komunikacja emulatora pracy robotów przemysłowych z oprogramowaniem do symulacji układów automatyki
 24. Piotr Połowniak – Algorytm matematyczny wyznaczania powierzchni bocznej zęba ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej
 25. Katarzyna Sieńkowska – Wpływ zastosowania konstrukcji drugorzędnej z kształtowników giętych na zimno na wybrane aspekty ekonomiczne budowy na przykładzie projektu hangaru lotniczego
 26. Krystian Sikorski – Renowacja Kościoła i Klasztoru Karmelitów bosych w Przemyślu
 27. Paweł Turek – Badanie i analiza dokładności metod inżynierii rekonstrukcyjnej w procesie odwzorowania geometrii części maszyn
 28. Maria Tychanicz-Kwiecień – Zastosowanie mini-wymienników ciepła w technice cieplnej
 29. Elżbieta Wichowska – Poeksploatacyjna analiza mikrostruktury monokrystalicznej łopatki turbiny silnika odrzutowego
 30. Krzysztof Wichowski – Charakterystyka węglików typu chińskie pismo w monokrystalicznej łopatce turbiny silnika odrzutowego
 31. Waldemar Witkowski Metody łączenia elementów wykonanych metodami szybkiego prototypowania
 32. Joanna Woźniak – Determinanty wyboru miejsca imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej na przykładzie Rzeszowskich Juwenaliów.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję